Ôn tập Chương I – Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hà…


Đề bàiSố đường tiệm cận của đồ thị hàm số \(y = {{1 - x} \over {1 + x}}\) làA. \(1\)            B. 2              C. \(3\)          ...
Đề bàiHàm số \(y = {{2x - 5} \over {x + 3}}\) đồng biến trên:A. \(\mathbb R\)                            B. \((-∞, 3)\)        C. \((-3, + ∞)\)...
Đề bàiTiếp tuyến tại điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là: \(y = {1 \over 3}{x^3} - 2{x^2} + 3x - 5\)A. Song song với đường thẳng \(x = 1.\)B. Song song với trục hoành.C. Có hệ số góc...
Đề bàiPhát biểu các điều kiện để hàm số đồng biến, nghịch biến. Tìm các khoảng đơn điệu của các hàm số:\(y =  - {x^3} + 2{x^2} - x - 7\) \(y = {{x - 5} \over {1 - x}}\)Phương pháp...
Đề bàiNêu cách tìm cực đại, cực tiểu của hàm số nhờ đạo hàm. Tìm các cực trị của hàm số \(y= {x^4}-2{x^2} + 2.\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtCác quy tắc tìm cực trị của hàm số:Quy tắc...
Đề bàiNêu cách tìm tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. Áp dụng để tìm các đường tiệm cận của hàm số: \(y = {{2x + 3} \over {2 - x}}\)Phương pháp giải - Xem chi...
Đề bàiNhắc lại sơ đồ khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm sốLời giải chi tiết*Tập xác địnhTìm tập xác định của hàm số*Sự biến thiên của hàm số- Xét chiều biến thiên của hàm số+...
Đề bàiCho hàm số \(y = 2x^2 + 2mx + m -1\) có đồ thị là \((C_m)\), \(m\) là tham sốa) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi \(m = 1\)b) Xác định m để...
Đề bàia) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số \((C)\) của hàm số \(f(x)  = - {x^3} + 3{x^2} + 9x + 2.\)b) Giải bất phương trình \(f’(x-1)>0.\)c) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị \((C)\)...
Đề bàia) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị \((C)\) của hàm số: \(y = x^3+ 3x^2+ 1.\)b) Dựa vào đồ thị \((C)\), biện luận số nghiệm của phương trình sau theo \(m\):  \({x^3} + 3{x^2} + 1...
Đề bàiCho hàm số: \(f(x)= x^3– 3mx^2+ 3(2m-1)x + 1\) (\(m\) là  tham số).a) Xác định \(m\) để hàm số đồng biến trên một tập xác định.b) Với giá trị nào của tham số \(m\), hàm số có một cực đại...
Đề bàia) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị \((C)\) của hàm số  \(f(x) = {1 \over 2}{x^4} - 3{x^2} + {3 \over 2.}\)b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ  thị \((C)\) tại điểm có hoành độ...
Đề bàiCho hàm số: \(y = -x^4+ 2mx^2- 2m + 1\) ( \(m\) là tham số) có đồ thị \((C_m).\)a) Biện luận theo m số cực trị của hàm số.b) Với giá trị nào của m thì \((C_m)\) cắt trục hoành?c) Xác định...
Đề bàia) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị \((C)\) của hàm số \(y = {{x + 3} \over {x + 1}}.\)b) Chứng minh rằng với mọi giá trị của \(m\), đường thẳng \(y = 2x + m\)...
Đề bàiCho hàm số: \(f(x) = {1 \over 3}{x^3} - {1 \over 2}{x^2} - 4x + 6\)a) Giải phương trình \(f’(sin x) = 0\)b) Giải phương trình \(f’’(cos x) = 0\)c) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm...
Đề bàiSố điểm cực trị của hàm số là: \(y =  - {1 \over 3}{x^3} - x + 7\)A. \(1\)           B. \(0\)             C. \(3\)          ...
Đề bàiSố điểm cực đại của hàm số \(y = x^4+ 100\) là:A. \(0\)               B. \(1\)                   C. \(2\)            ...