Ôn tập chương II – Hàm số bậc nhất


Đề bàia) Với những giá trị nào của m thì hàm số bậc nhất  \(y = (m – 1)x + 3\) đồng biến?b) Với những giá trị nào của k thì hàm số bậc nhất \(y = (5 – k)x...
Đề bàiVới những giá trị nào của m thì đồ thị các hàm số \(y = 2x + (3 + m)\) và \(y = 3x + (5 – m)\) cắt nhau tại một điểm trên trục tung?Phương pháp giải -...
Đề bàiTìm giá trị của a để hai đường thẳng \(y = (a – 1)x + 2 \,\,\,(a ≠ 1)\) và \(y = (3 – a)x + 1 \,\,\,(a ≠ 3)\) song song với nhau.Phương pháp giải - Xem chi...
Đề bàiXác định k và m để hai đường thẳng sau đây trùng nhau:\(y = kx + (m – 2)\,\,\, (k ≠ 0);\)\(y = (5 – k)x + (4 – m)\,\,\, (k ≠ 5)\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtHai...
Đề bàiCho hai hàm số bậc nhất \(y = \left( {k + 1} \right)x + 3\) và \(y = \left( {3 - 2k} \right)x + 1\).a) Với giá trị nào của k thì đồ thị của hai hàm số là hai...
Đề bàia) Vẽ đồ thị hai hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:y = 0,5x + 2 (1);                                    y =...
Đề bàia) Vẽ đồ thị các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:y = 2x (1);y = 0,5x (2);y = -x + 6 (3)b) Gọi các giao điểm của đường thẳng có phương trình (3) với hai...
Đề bàiBài 1. Cho hàm số \( y=  - {4 \over 3}x - 4\)a. Vẽ đồ thị của hàm số trên.b. Gọi A và B là giao điểm của đồ thị lần lượt với các trục tọa độ Ox, Oy....
Đề bàiBài 1. Cho hai đường thẳng: \(y = 2x – 1\) (d1) và \(y = -x + 2\) (d2).a. Tìm tọa độ giao điểm M của (d1) và (d2).b. Viết phương trình đường thẳng (d) qua M nói trên...
Đề bàiBài 1. Cho hàm số \(y = (m – 1)x + 2\) có đồ thị là đường thẳng (d).a. Tìm m biết (d) đi qua \(A(2; 1)\) và vẽ đồ thị với m vừa tìm được.b. Viết phương trình...
Đề bàiBài 1. Cho hai đường thẳng: \(y = (m – 1)x + 1\) (d1) và \(y = (2 – m)x + 2\) (d2) \((m ≠ 1, m ≠ 2)\)a. Tìm m để hai đường thẳng song songb. Chứng tỏ...
Đề bàiBài 1. Tìm điều kiện xác định của hàm số:a. \(y = {1 \over {x - 1}}\) b. \(y = \sqrt {1 - x} \) Bài 2. Chứng minh rằng hàm số \(y = f\left( x \right) =  -...