Ôn tập Chương II. Tổ hợp – Xác suất


Xếp ngẫu nhiên ba người đàn ông, hai người đàn bà và một đứa bé vào ngồi trên 6 cái ghế, xếp thành hàng ngang. Tính xác suất sao choa)      Đứa bé ngồi giữa hai người đàn bà;b)      Đứa bé...
Xếp ngẫu nhiên ba người đàn ông, hai người đàn bà và một đứa bé vào ngồi trên 6 ghế được xếp quanh bàn tròn. Tính xác suất sao choa)      Đứa bé ngồi giữa hai người đàn bà;b)      Đứa bé...
Có bao nhiêu cách xếp 7 người vào hai dãy ghế sao cho dãy ghế đầu có 4 người và dãy sau có 3 người.Giải :      Chọn 4 người để xếp vào 4 ghế ở dãy đầu : Có \(A_7^4\) cách. Còn lại...
Chứng minh rằng:a) \(C_{n - 1}^{m - 1} = {m \over n}C_n^m,\,\,\,\left( {1 \le m \le n} \right);\)   b) \(C_{m + n}^m = C_{m + n - 1}^m + C_{m + n - 1}^n,\,\,\,\left( {1 \le m,n} \right)\)    Hướng dẫn.Dùng...
Tính xác suất sao cho trong 13 con bài tú lơ khơ được chia ngẫu nhiên cho bạn Bình có 4 con pích, 3 con rô, 3 con cơ và 3 con nhép.Giải:Số cách rút ra 13 con bài là...
Giả sử A và B là hai biến cố \({{P\left( {A \cup B} \right)} \over {P\left( A \right) + P\left( B \right)}} = a\). Chứng minh rằnga) \({{P\left( {A \cap B} \right)} \over {P\left( A \right) + P\left( B \right)}} =...
Hai hộp chứa các quả cầu. Hộp thứ nhất chứa 3 quả đỏ và 2 quả xanh, hộp thứ hai chứa 4 quả đỏ và 6 quả xanh. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp một quả. Tính xác suất sao...
Cho 5 đoạn thẳng với các độ dài 3, 5, 7, 9, 11 Chọn ngẫu nhiên ra ba đoạn thẳng.a)      Mô tả không gian mẫu.b)      Xác định biến cố A: “Ba đoạn thẳng chọn ra tạo thành một tam giác”...