Ôn tập Chương II – Trang trí nhà ở


I - VỀ KIẾN THỨC1. Nhà ở là nơi trú ngụ của con người, bảo vệ con người tránh những ảnh hưởng của thiên nhiên và xã hội, là nơi thoả mãn các nhu cầu về vật chất và tinh...