Ôn tập chương III – Góc với đường tròn


Đề bàiHãy nêu tên mỗi góc trong các hình dưới đây:(Ví dụ. góc trên hình 66b) là góc nội tiếp).Phương pháp giải - Xem chi tiếtĐịnh nghĩa:- Góc ở tâm là góc có đỉnh trùng với tâm của đường tròn- Góc...
Đề bàiTrong hình 67, cung \(AmB\) có số đo là \(66^0\). Hãy:a) Vẽ góc ở tâm chắn cung \(AmB\). Tính góc \(AOB\).b) Vẽ góc nội tiếp đỉnh \(C\) chắn cung \(AmB\). Tính góc \(ACB\).c) Vẽ góc tạo bởi tia tiếp...
Đề bàia) Vẽ hình vuông cạnh \(4cm\).b) Vẽ đường tròn ngoại tiếp hình vuông đó. Tính bán kính \(R\) của đường tròn này.c) Vẽ đường tròn nội tiếp hình vuông đó. Tính bán kính \(r\) của đường tròn này.Phương pháp...
Đề bàiTrong hình 68, đường tròn tâm O có bán kính \(R = 2cm\), góc \(AOB = 75^0\).a) Tính số đo cung \(ApB\).b) Tính độ dài hai cung \(AqB\) và \(ApB\).c) Tính diện tích hình quạt tròn \(OAqB\)Phương pháp giải...
Đề bàiHãy tính diện tích miền gạch sọc trong các hình 69, 70, 71 (đơn vị độ dài: cm).Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Công thức tính diện tích hình tròn bán kính R là: \(S = \pi {R^2}\)+)...
Đề bài Có ba bánh xe răng cưa \(A, B, C\) cùng chuyển động ăn khớp với nhau. Khi một bánh xe quay thì hai bánh xe còn lại cũng quay theo. Bánh xe \(A\) có \(60\) răng, bánh xe B...
Đề bàiHãy xem biểu đồ hình quạt biểu diễn sự phân phối học sinh của một trường THCS theo diện ngoại trú, bán trú, nội trú (h.72). Hãy trả lời các câu hỏi sau:a) Có phải \({1 \over 2}\) số học...
Đề bài Các đường cao hạ từ \(A\) và \(B\) của tam giác \(ABC\) cắt nhau tại \(H\) (góc \(C\) khác \(90^0\)) và cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác \(ABC\) lần lượt tại \(D\) và \(E\). Chứng minh rằng:a) \(CD...
Đề bàiCho tam giác \(ABC\) nội tiếp đường tròn \((O)\) và tia phân giác của góc \(A\) cắt đường tròn tại \(M\). Vẽ đường cao \(AH\). Chứng minh rằng:a) \(OM\) đi qua trung điểm của dây \(BC\).b) \(AM\) là tia...
Đề bàiCho tam giác \(ABC\) vuông ở \(A\). Trên \(AC\) lấy một điểm \(M\) và vẽ đường tròn đường kính \(MC\). Kẻ \(BM\) cắt đường tròn tại \(D\). Đường thẳng \(DA\) cắt đường tròn tại \(S\). Chứng minh rằng:a) \(ABCD\)...
Đề bài Cho đường tròn \((O)\) và một điểm \(A\) cố định trên đường tròn. Tìm quỹ tích các trung điểm \(M\) của dây \(AB\) khi điểm \(B\) di động trên đường tròn đó.Lời giải chi tiết+) Phần thuận: Giả sử...
Đề bài Dựng \(ΔABC\), biết \(BC = 6cm\), góc \(\widehat{BAC} = 80^0\), đường cao \(AH\) có độ dài là \(2cm\).Lời giải chi tiết Cách dựng như sau:- Đầu tiên dựng đoạn \(BC = 6cm\)- Dựng cung chứa góc \(80^0\) trên đoạn \(BC\).-...
Đề bài Cho đường tròn (O) đường kính AB, Ax là tiếp tuyến của đường tròn (O) và AC là dây cung ( C khác B). Tia phân giác của \(\widehat {xAC}\) cắt đường tròn (O) tại D, AD và BC...
Đề bàiBài 1: Cho điểm M nằm ngoài đường tròn (O; R). Vẽ tiếp tuyến MA ( A là tiếp điểm), cát tuyến MBC ( B nằm giữa M và C) và O nằm trong góc AMC. Lấy I là...
Đề bàiBài 1: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) đường kính BC. Tia phân giác của góc BAC cắt đường tròn tại D.a) Chứng tỏ \(OD \bot BC.\)b) Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp ∆ABC. Tính góc...
Đề bàiBài 1: Cho hình vuông ABCD cạnh a. Lấy M thuộc cạnh AB, N thuộc cạnh AD sao cho \(\widehat {MCN} = 45^\circ \). Gọi E, F lần lượt là giao điểm của CM và CN với BD.a) Chứng minh tứ...
Đề bàiBài 1: Trên tiếp tuyến tại A của đường tròn (O; R), lấy đoạn \(AI = R\sqrt 3 \).a) Tính độ dài OI theo R.b) Đường cao AH của ∆OAI cắt đường tròn (O) tại B. Chứng tỏ IB là...
Đề bàiBài 1: Cho đường tròn (O; R) dây \(AB = R\sqrt 2 \). Từ A và B vẽ hai tiếp tuyến cắt nhau tại C. Đường thẳng OC cắt cung nhỏ AB tại I. Chứng minh rằng I là tâm...