Ôn tập chương III – Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn


Đề bàiGiải các hệ phương trình sau và minh họa hình học kết quả tìm được:a)\(\left\{ \matrix{2{\rm{x}} + 5y = 2 \hfill \cr {2 \over 5}x + y = 1 \hfill \cr} \right.\)b) \(\left\{ \matrix{0,2{\rm{x}} + 0,1y = 0,3 \hfill...
Đề bàiGiải các hệ phương trình sau:a) \(\left\{ \matrix{ x\sqrt 5 - \left( {1 + \sqrt 3 } \right)y = 1 \hfill \cr \left( {1 - \sqrt 3 } \right)x + y\sqrt 5 = 1 \hfill \cr} \right.\)b)  \(\left\{ \matrix{ {{2{\rm{x}}}...
Đề bàiGiải hệ phương trình\(\left\{ \matrix{2{\rm{x}} - y = m \hfill \cr 4{\rm{x}} - {m^2}y = 2\sqrt 2 \hfill \cr} \right.\) trong mỗi trường hợp sau:a) \(m = -\sqrt{2}\)       b) \(m = \sqrt{2}\)        c) \(m...
Đề bài Hai người ở hai địa điểm A và B cách nhau 3,6 km, khởi hành cùng một lúc, đi ngược chiều nhau và gặp nhau ở một địa điểm cách A là 2 km. Nếu cả hai cùng giữ...
Đề bàiMột vật có khối lượng 124 g và thể tích 15 \(c{m^3}\) là hợp  kim của đồng và kẽm. Tính xem trong đó có bao nhiêu gam đồng và bao nhiêu gam kẽm, biết rằng cứ 89 g đồng thì...
Đề bàiHai đội xây dựng làm chung một công việc và dự định hoàn thành trong 12 ngày. Nhưng khi làm chung được 8 ngày thì đội I được điều động đi làm việc khác. Tuy chỉ còn một mình...
Đề bàiNăm ngoái, hai đơn vị sản xuất nông nghiệp thu hoạch được 720 tấn thóc. Năm nay, đơn vị thứ nhất làm vượt mức 15%, đơn vị thứ hai làm vượt mức 12% so với năm ngoái. Do đó...
Đề bàiBài 1: Tìm k để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất: \(\left\{ \matrix{  kx + y = 1 \hfill \cr   - x + y = 1. \hfill \cr}  \right.\)Bài 2: Giải hệ phương trình:a)\(\left\{ \matrix{  2x +...
Đề bàiBài 1: Giải hệ phương trình:a)\(\left\{ \matrix{  2x + 3y = 4 \hfill \cr  x + 2y = 5 \hfill \cr}  \right.\)                        b) \(\left\{ \matrix{  2x - y =  - 4 \hfill \cr  6x + y = 7. \hfill \cr} ...
Đề bàiBài 1: Giải hệ phương trình:a)\(\left\{ \matrix{  x + y =  - \sqrt 3  \hfill \cr  x - \sqrt 3 y = 1 \hfill \cr}  \right.\)                b) \(\left\{ \matrix{  3x - 2y =  - 13 \hfill \cr  2x + 5y...
Đề bàiBài 1: Giải hệ phương trình:a)\(\left\{ \matrix{  \sqrt 2 x - \sqrt 3 y =  - 1 \hfill \cr  \left( {1 + \sqrt 3 } \right)x - \sqrt 2 y = \sqrt 2  \hfill \cr}  \right.\) b) \(\left\{ \matrix{  4x...
Đề bàiBài 1: Giải hệ phương trình:a)\(\left\{ \matrix{  \sqrt 3 x - \left( {1 + \sqrt 2 } \right)y =  - \sqrt 3  \hfill \cr  \left( {1 + \sqrt 3 } \right)x - \left( {1 + \sqrt 2 } \right)y...