Ôn tập Chương III – Nấu ăn trong gia đình


I - VỀ KIẾN THỨC1. Ăn uống phải phù hợp với yêu cầu của từng đối tượng.a) Ăn đủ no, đủ chất để cơ thể khoẻ mạnh.Ăn uống thiếu dinh dưỡng hoặc thừa dinh dưỡng đều có hại cho sức...