Ôn tập chương III – Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng


Câu 3.55 trang 150 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao(A) \(f\left( x \right) = {e^{2x}}\)                 (B) \(f\left( x \right) = 2x{e^{{x^2}}}\)               (C) \(f\left( x \right) = {{{e^{{x^2}}}} \over {2x}}\)               (D) \(f\left( x \right) = {x^2}{e^{{x^2}}}...
Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi:a) Đồ thị hai hàm số \(y = \left| {{x^2} - 4} \right|,y = {{{x^2}} \over 2} + 4\)                                              b) Các đường cong \(x = {y^{{2 \over 3}}},x + {y^4} = 2\) ...
Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay quanh trục tung mỗi hình phẳng giới hạn bởi các đường sau:a) \(x = {{\sqrt {2y} } \over {{y^2} + 1}},y = 0,y = 1\)                                               b) \(x = 2x...