Ôn tập chương III: Phân số


Đề bàiCho phân số \({x \over 3}\) . Với giá trị nguyên nào của x thì ta có:a) \({x \over 3} < 0\)                                    ...
Đề bàiĐiền số thích hợp vào ô vuông:\({{ - 12} \over {16}} = {{ - 6} \over  \ldots } = { \ldots  \over { - 12}} = {{21} \over  \ldots }\)Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Muốn rút gọn...
Đề bàiRút gọn:a) \({{7.25 - 49} \over {7.24 + 21}}\)b) \({{2.\left( { - 13} \right).9.10} \over {\left( { - 3} \right).4.\left( { - 5} \right).26}}\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtPhân tích một số thành tích các số, sau đó...
Đề bàiViết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ?15 phút; 45 phút; 78 phút; 150 phút.(Vídụ: 6 phút = \({6 \over {60}}h = {1 \over {10}}h = 0,1h)\) .Phương pháp giải - Xem chi tiết1h =...
Đề bàiSo sánh hai phân số :a) \({3 \over -4}\) và \({{ - 1} \over { - 4}}\)b) \({{15} \over {17}}\) và \({{25} \over {27}}\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtQuy đồng các mẫu thức sau đó so sánh các phân...
Đề bàiCác phân số sau đây được sắp xếp theo một quy luật. Hãy quy đồng mẫu các phân số để tìm quy luật đó rồi điền tiếp vào chố trống một phân số thích hợp:a) \({1 \over 6},{1 \over...
Đề bàiTìm phân số \({a \over b}\) bằng phân số \({{18} \over {27}}\), biết rằng ƯCLN (a,b)= 13.Lời giải chi tiếtTrước hết ta đưa   \({{18} \over {27}}\) về phân số tối giảm. Ta có: \({{18} \over {27}} = {2 \over 3}\)Vậy...
Đề bàiTính giá trị của biểu thức:\(A =  - 1,6:\left( {1 + {2 \over 3}} \right)\) \(B = 1,4.{{15} \over {49}} - \left( {{4 \over 5} + {2 \over 3}} \right):2{1 \over 5}\)   Phương pháp giải - Xem chi tiếtTa thực...
Đề bàiTìm x, biết:a) \(\left( {2,8x - 32} \right):{2 \over 3} =  - 90\)b) \(\left( {4,5 - 2x} \right).1{4 \over 7} = {{11} \over {14}}\)Lời giải chi tiếta) Từ \(\left( {2,8x{\rm{ }}-{\rm{ }}32} \right):{2 \over 3} =  - 90\)suy ra...
Đề bàiMột cửa hàng bán 356,5m vải gồm hai loại: vải hoa và vải trắng. Biết số vài hoa bằng 78,25% số vài trắng. Tính số mét vải mỗi loại.Lời giải chi tiếtSố vải hoa bằng 78,25% số vải trắng.Toàn...
Đề bàiKhi trả tiền mua một cuốn sách theo đúng giá bìa, Oanh được cửa hàng trả lại 1200 đ vì đã được khuyến mại 10%. Vậy Oanh đã mua cuốn sách với giá bao nhiêu?Lời giải chi tiếtBạn Oanh...
Đề bàiMột người gửi tiết kiệm 2 triệu đồng, tính ra mỗi tháng được lãi 11200đ. Hỏi người ấy đã gửi tiết kiệm với lãi suất bao nhiêu phần trăm một tháng?Phương pháp giải - Xem chi tiếtTa có: Lãi...
Đề bàiHọc kì I, số học sinh giỏi của lớp 6D bằng \({2 \over 7}\) số học sinh còn lại. Sang học kì II, số học sinh giỏi tăng thêm 8 bạn (số học sinh cả lớp không đổi),nên số học...
Đề bàiĐố: Đố em lập được một đề toán mà khi dung máy tính bỏ túi người giải đã bấm liên tiếp như sau:Lời giải chi tiếtMột lớp có 50 học sinh. Cuối học kì I lớp có 30% học...