Ôn tập chương IV – Bất phương trình bậc nhất một ẩn


Chứng tỏ rằng, trong một tam giác thì độ dài một cạnh luôn nhỏ hơn nửa chu vi.Giải:Gọi a, b, c lần lượt là độ dài ba cạnh của tam giác.Chu vi tam giác là a + b + c.Theo...
Với số m và số n bất kì, chứng tỏ rằnga. \({\left( {m + 1} \right)^2} \ge 4m\)b. \({m^2} + {n^2} + 2 \ge 2\left( {m + n} \right)\)Giải:a. Ta có:\(\eqalign{  & {\left( {m - 1} \right)^2} \ge 0  \cr...
Cho a > 0 và b > 0, chứng tỏ rằng\(\left( {a + b} \right)\left( {{1 \over a} + {1 \over b}} \right) \ge 4\)Giải:Ta có:\(\eqalign{  & {\left( {a - b} \right)^2} \ge 0  \cr  &  \Leftrightarrow {a^2} + {b^2}...
Tìm x sao choa. \({{2x - 1} \over {x + 3}} > 1\)b. \({{2x - 1} \over {x - 2}} < 3\)Giải:a. Ta biến đổi:\(\eqalign{  & {{2x - 1} \over {x + 3}} > 1  \cr  &  \Leftrightarrow {{2x -...
Chứng tỏ diện tích hình vuông cạnh 10m không nhỏ hơn diện tích hình chữ nhật có cùng chu vi.Giải:Chu vi hình chữ nhật là 4.10 = 40 (m)Gọi x (m) là chiều rộng hình chữ nhật. Điều kiện: x...
Giải các bất phương trình:a. \(3\left( {x - 2} \right)\left( {x + 2} \right) < 3{x^2} + x\)b. \(\left( {x + 4} \right)\left( {5x - 1} \right) > 5{x^2} + 16x + 2\)Giải:a. Ta có:\(\eqalign{  & 3\left( {x - 2}...
Giải phương trình:a. \({{5{x^2} - 3x} \over 5} + {{3x + 1} \over 4} < {{x\left( {2x + 1} \right)} \over 2} - {3 \over 2}\)b. \({{5x - 20} \over 3} - {{2{x^2} + x} \over 2} > {{x\left( {1...
Với giá trị nào của x thì:a. Giá trị biểu thức \({{2x - 3} \over {35}} + {{x\left( {x - 2} \right)} \over 7}\) không lớn hơn giá trị của biểu thức \({{{x^2}} \over 7} - {{2x - 3} \over...
Tìm x sao choa. \( - {x^2} < 0\)b. \(\left( {x - 1} \right)x < 0\)Giải:a. Ta có:\( - {x^2} < 0 \Leftrightarrow {x^2} > 0\)Mọi giá trị \(x \ne 0\) đều là nghiệm của bất phương trình.Tập hợp các...
Tìm x sao cho:a. \({x^2} > 0\)b. \(\left( {x - 2} \right)\left( {x - 5} \right) > 0\)Giải:a. Với \({x^2} > 0\) thì mọi x khác 0 đều thỏa mãn bài toánTập hợp các giá trị của x là \(\left\{...
Với giá trị nào của x thì:a. \({{x - 2} \over {x - 3}} > 0\)b. \({{x + 2} \over {x - 5}} < 0\)Giải:a. Trường hợp 1: \(x - 2 > 0\) và \(x - 3 > 0\)Ta có:\(\eqalign{...
Chứng tỏ các phương trình sau vô nghiệm:a. \(\left| {2x + 3} \right| = 2x + 2\)b. \(\left| {5x - 3} \right| = 5x - 5\)Giải:              a. Ta có:\(\left| {2x + 3} \right| = 2x + 3\) khi \(2x + 3...
Cho các bất đẳng thức\(a > b;a < b;c > 0;c < 0;a + c < b + c;a + c > b + c;ac < bc;ac > bc\)Hãy đặt các bất đẳng thức thích hợp vào chỗ trống (…)...
Cho a > b, chứng tỏa. \(3a + 5 > 3b + 2\)b. \(2 - 4a < 3 - 4b\)Giải:a. Ta có:  \(a > b \Leftrightarrow 3a > 3b \Leftrightarrow 3a + 5 > 3b + 5\) (1)Mặt khác: 3b...
a. Chứng tỏ 2,99 là nghiệm của bất phương trình 3 > x. Hãy kể ra ba số lớn hơn 2,99 mà cũng là nghiệm của bất phương trình đó.b. Chứng tỏ 4,01 là nghiệm của bất phương trình 4...
Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm của chúng trên trục số:a. \(2\left( {3x - 1} \right) - 2x < 2x + 1\)b. \(4x - 8 \ge 3\left( {3x - 2} \right) + 4 - 2x\)Giải:a. Ta...
Giải các bất phương trình:a. \(2x + 1,4 < {{3x - 7} \over 5}\)b. \(1 + {{1 + 2x} \over 3} > {{2x - 1} \over 6} - 2\)Giải:a. Ta có:\(\eqalign{  & 2x + 1,4 < {{3x - 7} \over...
Môt người đi bộ một quãng đường dài 18km trong khoảng thời gian không nhiều hơn 4 giờ. Lúc đầu người đó đi với vận tốc 5km/h, về sau đi với vận tốc 4km/h. Xác định độ dài đoạn đường...
Giải các phương trình:a. \(\left| {2x} \right| = 3x - 2\)b. \(\left| { - 3,5x} \right| = 1,5x + 5\)c. \(\left| {x + 15} \right| = 3x - 1\)d. \(\left| {2 - x} \right| = 0,5x - 4\)Giải:a. Ta có:\(\left|...