Ôn tập Chương VIII


Hãy điền tên của các ký hiệu vào cột B sau:Hướng dẫn trả lời  
Có nên lắp đặt cầu chì vào dây trung tính không? Vì sao? Hướng dẫn trả lờiKhông nên lắp cầu chì vào dây trung tính mà phải lắp đặt cầu chì trên dây nóng.Vì khi xảy ra sự cố ngắn mạch...
Tại sao dây chảy của cầu chì mạch điện nhánh lại có đường kính (cỡ dây ) nhỏ hơn dây chảy của cầu chì mạch điện chính? Hướng dẫn trả lờiVì cầu chì của mạch nhánh bảo vệ thiết bị có...