Ôn tập cuối năm – Hình học – Toán 7


Đề bàiCho điểm M và hai đường thẳng a, b không song song với nhau (h.59)a) Vẽ đường thẳng MH vuông góc với a (H ∈ a), MK vuông góc với b (K ∈ b). Nêu cách vẽ.b) Qua M...
Đề bàiXem hình 60.a) Giải thích vì sao a//b.b) Tính số đo góc NQP.Phương pháp giải - Xem chi tiết- Áp dụng tính chất: Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng...
Đề bàiHình 61 cho biết \(a//b\),  \(\widehat {C} = {44^o},\widehat {D} = {132^o}\).Tính số đo góc \(COD\).(Hướng dẫn: Vẽ đường thẳng song song với đường thẳng \(a\) và đi qua điểm \(O\)).Phương pháp giải - Xem chi tiết- Vẽ đường...
Đề bàiCho góc vuông xOy, điểm A thuộc tia Ox, điểm B thuộc tia Oy. Đường trung trực của đoạn thẳng OA cắt Ox ở D, đường thẳng trung trực của đoạn thẳng OB cắt Oy ở E. Gọi C...
Đề bàiTính số đo x trong mỗi hình 62, 63, 64:Phương pháp giải - Xem chi tiết- Áp dụng tính chất hai đường thẳng song song: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le...
Đề bàiCho tam giác ADC (AD = DC) có  \(\widehat {ACD} = {31^o}\). Trên cạnh AC lấy một điểm B sao cho  \(\widehat {ABD} = {88^o}\). Từ C kẻ một tia song song với BD cắt tia AD ở E.a)...
Đề bàiTừ một điểm M trên tia phân giác của góc nhọn xOy, kẻ đường vuông góc với cạnh Ox (tại A), đường thẳng này cắt cạnh Oy tại B.a)Hãy so sánh hai đoạn thẳng OA và MA.b)Hãy so sánh...
Đề bàiCho tam giác ABC vuông tại A; đường phân giác BE. Kẻ EH vuông góc với BC (\(H \in BC)\). Gọi K là giao điểm của AB và HE. Chứng minh rằng:a) ∆ABE= ∆HBE.b) BE là đường trung trực...
Đề bàiChứng minh rằng: Nếu tam giác ABC có đường trung tuyến xuất phát từ A bằng một nửa cạnh BC thì tam giác đó vuông tại A.Ứng dụng: Một tờ giấy bị rách ở mép (h.65). Hãy dùng thước...
Đề bàiCho hình 66. Không vẽ giao điểm của a, b, hãy nêu cách vẽ đường thẳng đi qua giao điểm này và điểm M.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng bài 69 trang 88 SGK Toán 7 tập...
Đề bàiĐố: Cho tam giác ABC. Em hãy tô màu để xác định phần bên trong của tam giác gồm các điểm M sao cho:MA < MB < MC.(Hướng dẫn: Trước tiên tô màu để xác định các điểm M...