Ôn tập cuối năm phần Số học – Toán học 6


Đề bàiĐiền kí hiệu (∈, ∉, ⊂, ∩) thích hợp vào ô vuông:\({{ - 3} \over 4} \ldots {\rm{ }}Z\)                       0... N                      ...
Đề bàiĐiền vào chỗ trống:a) Với a, n ∈ Nan = a. a. a … a với ……         … thừa sốVới a ≠ 0 thì a0 = ……b) Với a, m, n ∈ Nam . an =...
Đề bàiTìm giao của tập hợp C các số chẵn và tập hợp L các số lẻ.Phương pháp giải - Xem chi tiếtPhần tử a thuộc giao của 2 tập hợp A và B nếu a vừa thuộc tập hợp...
Đề bàiTính giá trị các biểu thức sau:A = 27 + 46 + 79 + 34 + 53;B = - 377 - (98 - 277)C = - 1,7× 2,3 + 1,7.× (- 3,7) - 1,7×3 - 0,17:0,1D = \(2{3 \over 4}.\left( {...
Đề bàiChia đều 60 chiếc kẹo cho tất cả học sinh lớp 6C thì còn dư 13 chiếc. Hỏi lớp 6C có bao nhiêu học sinh?Phương pháp giải - Xem chi tiếtVận dụng tính chất của phép chia có dư.Lời...
Đề bàiMột ca nô xuôi một khúc sông hết 3 giờ và ngược khúc sông đó hết 5 giờ. Biết vận tốc dòng nước là 3 km/h. Tính độ dài khúc sông đó.Phương pháp giải - Xem chi tiếtVận tốc...
Đề bàiSo sánh hai biểu thức A và B biết rằng:\(A = {{2000} \over {2001}} + {{2001} \over {2002}}\)\(B = {{2000 + 2001} \over {2001 + 2002}}\)Lời giải chi tiếtTa có: \({{2000} \over {2001}} > {{2000} \over {2001 + 2002}}\)...
Đề bàiHai vòi nước cùng chảy vào một bể. Biết rằng để chảy được nửa bể, một mình vòi A phải mất 4 giờ 30 phút còn một mình vòi B chỉ mất 2 giờ 15 phút. Hỏi cả hai...
Đề bàiTính:a) \(1{{13} \over {15}}.{\left( {0,5} \right)^2}.3 + \left( {{8 \over {15}} - 1{{19} \over {60}}} \right):1{{23} \over {24}}\)b) \({{\left( {{{{{11}^2}} \over {200}} + 0,415} \right):0,01} \over {{1 \over {12}} - 37,25 + 3{1 \over 6}}}\)Lời giải chi tiếta) \(1{{13}...
Đề bàiĐộ C và độ FỞ nước ta và nhiều nước khác, nhiệt độ được tính theo độ C (chữ dầu của Celsius, đọc là Xen – xi - ớt – xơ ).Ở Anh, Mỹ và một số nước khác,...
Đề bài“Tỉ số vàng”Người Cổ Hy Lạp và người Cổ Ai Cập đã ý thức được tỉ số “đẹp” trong các công trình xây dựng. Họ cho rằng hình chữ nhật đẹp là hình chữ nhật có tỉ số giữa...