Ôn tập phần Hình học


Đề bàia) Góc là gì?b) Góc bẹt là gì?c) Nêu hình ảnh thực tế của góc, góc bẹt.Lời giải chi tiếta) Góc là hình tạo bởi hai tia chung gốc.b) Góc bẹt là góc có số đo bằng 180 độ.c)...
Đề bàia) Góc vuông là gì ?b) Góc nhọn là gì?c) Góc tù là gì ?Lời giải chi tiếta) Góc vuông là góc có số đo bằng 900.b) Góc nhọn là góc nhỏ hơn góc vuông.( <900 )c) Góc tù (gọi là x)...
Đề bàiVẽ :a) Hai góc phụ nhau.b) Hai góc bù nhau.c) Hai góc kề nhau.Phương pháp giải - Xem chi tiếtHai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo là 90 độ.Hai góc bù nhau là hai góc có...
Đề bàiVẽ :a) Góc 600.b) Góc 1350c) Góc vuông.Lời giải chi tiết
Đề bàiVẽ góc xOy. Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy. Làm thế nào để chỉ đo hai lần mà biết được số đo của cả ba góc xOy, yOz, xOz. Có mấy cách làm?Lời giải chi tiếtCó...
Đề bàiCho góc 600. Vẽ tia phân giác của góc ấy.Phương pháp giải - Xem chi tiếtTia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau.Lời...
Đề bàiTam giác ABC là gì?Lời giải chi tiếtTam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CA khi A, B, C không thẳng hàng.
Đề bàiVẽ đoạn thẳng BC  = 3,5 cm. Vẽ một điểm A sao cho AB = 3 cm, AC = 2,5 cm. Vẽ tam giác ABC. Đo các góc của tam giác ABC.Lời giải chi tiếtVẽ đoạn thẳng BC =...