Ôn tập phần làm văn lớp 11 học kì 2


Câu 1: Lập bảng thống kê, phân loại các bài học phần làm văn trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 11:Học kì 1Học kì 2- Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận- Thao tác lập luận...