Ôn tập phần Tập làm văn – Ngữ văn 10


Câu 1: Nêu đặc điểm của các kiểu văn bản tự sự, thuyết minh, nghị luận và các yêu cầu kết hợp chúng trong thực tế viết văn bản.                       Cho...
Lời giải chi tiếtĐỊNH HƯỚNG CHUNG1. Ôn lại những kiến thức về:a. Các kiểu văn bản đã học ở THCS và nâng cao ở lớp 10.b. Các kiểu văn học ở lớp 10.2. Rèn luyện kĩ năng các bài làm văn...