Ôn tập phần tiếng Việt – Ngữ văn 10 tập 2


Câu 1: Hoạt động giao tiếp là gì? Có những nhản tố giao tiếp nào tham gia và chi phối hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ? Trong hoạt động giao tiếp có những quá trình nào?- Hoạt động giao...
Lời giải chi tiếtĐỊNH HƯỚNG CHUNG1. Học sinh củng cố, hệ thống hoá những kiến thức tiếng Việt đã học ở lớp 10 để nắm vững và sử dụng tốt hơn.2. Học sinh rèn luyện những kĩ năng sử dụng...