Ôn tập phần Văn học lớp 11 kì 1


Câu 1:Xem lại câu 1b và câu 1c bài "Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám năm 1945".Câu 2:a. Tiểu thuyết trung đại Việt nam thường vay mượn đề tài, cốt...