Ôn tập phần Văn học lớp 12 kì 2


I. NỘI DUNG ÔN TẬP1. Văn học Việt Nam: Vợ chồng A Phủ; Vợ nhặt; Rừng xà nu; Những đứa con trong gia đình; Chiếc thuyền ngoài xa; Một người Hà Nội..2. Văn học nước ngoài: Thuốc, Số phận con...