Ôn tập tiếng Việt – Ngữ văn 6 tập 1


Lời giải chi tiết1. Vẽ sơ đồ cấu tạo từ tiếng Việt mà đã học ở lớp 6. 2. 3. 4. 5. Kể tên các từ loại và các cụm từ được học trong chương trình Ngữ văn 6 - tập 1.Trả lời: *  Chương trình...