Ôn tập truyện dân gian – Ngữ văn 6 tập 1


Câu 1: Khái niệm thể loại:- Truyền thuyết là: loại truyện dân gian kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ, thường có yếu tố tưởng tượng, kì ảo. Truyền thuyết...
Lời giải chi tiết1. Hãy đọc lại, ghi chép định nghĩa về các thể loại: truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, truyện cười.Trả lời:-   Truyền thuyết: Loại truyện dân gian kể về các nhân vật và sự kiện...