Ôn tập và kiểm tra phần tiếng Việt


I. Từ vựng1. Lý thuyếta. Trường từ vựng: là tập hợp tất cả các từ có nét chung. Về nghĩa (xem lại bài 2 trang 21 SGK Ngữ Văn lớp 8/I)b. Từ tượng hình: là từ có khả năng gợi...
Lời giải chi tiếtI. TỪ VỰNG1. Lý Thuyết2. Thực hànha. Dựa vào kiến thức văn học dân gian và cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ, hãy điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống theo sơ đồ.b. Tìm...