Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt – Ngữ văn 8 tập 2


I. KIỂU CÂU: NGHI VẤN, CẦU KHIẾN, CẢM THÁN, TRẦN THUẬT, PHỦ ĐỊNH1. Nhận diện kiểu câu:- Câu (1): Câu trần thuật ghép có một vế là dạng câu phủ định.- Câu (2): Trần thuật.- Câu (3): Câu trần thuật...
Lời giải chi tiếtI. KIỂU CÂU: NGHI VẤN, CẦU KHIẾN, CẢM THÁN, TRẦN THUẬT, PHỦ ĐỊNH Câu 1. Đọc những câu sau và cho biết mỗi câu thuộc kiểu câu nào trong số các kiểu câu nghi vấn, cầu khiến,...