Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt (tiếp theo) – Ngữ văn 8 tập 2


I KIỂU CÂU: NGHI VẤN, CẦU KHIẾN, CẢM THÁN, TRẦN THUẬT, PHỦ ĐỊNH   Xác định kiểu câu:- Kiểu câu cầu khiến: câu a, e- Kiểu câu trần thuật: b, h- Kiểu câu cảm thán: g- Kiểu câu nghi vấn: c,...
Lời giải chi tiếtI. Kiểu câu: Nghi vấn, cầu khiến, cảm thán, trần thuật, phủ địnhHãy xác định kiểu câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán, trần thuật trong số các câu sau (không xét câu đặt trong ngoặc vuông):a)...