Ôn tập văn miêu tả – Ngữ văn 6 tập 2


Câu 1. Điều đã tạo nên cái hay và độc đáo cho đoạn văn đó là:- Tác giả đã lựa chọn những chi tiết, hình ảnh đặc sắc, thể hiện được linh hồn của tạo vật.- Có những so sánh,...
Lời giải chi tiết1. Đây là một đoạn văn tả cảnh mặt trời lên trên biển rất hay và độc đáo. Theo em, điều gì đã tạo nên cái hay và độc đáo cho đoạn văn?Sau trận bão, chân trời...