Ôn tập về đại lượng – Toán 2


Đề bài1. a) Đồng hồ chỉ mấy giờ?b) Vào buổi chiều, hai đồng hồ nào chỉ cùng giờ?2. Can bé đựng được 10l nước mắm, can to đựng nhiều hơn can bé 5l nước mắm. Hỏi can to đựng được bao...