Ôn tập về dấu câu (dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than)


I. Công dụng:Câu 1. Đặt dấu:a. Ôi thôi, chú mày ơi!   Vì đây là câu cảm thán.b. Con có nhận ra con không?   Vì đây là câu nghi vấn (hỏi).c. Cá ơi, giúp tôi với! Thương tôi với!   Vì đây...
Lời giải chi tiếtI. CÔNG DỤNG1. Đặt các dấu chấm (.),dấu chấm hỏi (?), dấu chấm than (!) vào chỗ thích hợp có dấu ngoặc đơn. Giải thích vì sao em lại đặt các dấu câu như vậy.a) Ôi thôi,...