Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy)


I. Công dụng:1. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp:a. Vừa lúc đó, sứ giả đem ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt đến. Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái, bỗng biến thành một tráng sĩ.b. Suốt một...
Lời giải chi tiếtI. CÔNG DỤNG1. Hãy đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp:a) Vừa lúc đó sứ giả đem ngựa sắt roi sắt áo giáp sắt đến. Chú bé vùng dậy vươn vai một cái bỗng biến thành một...