Ôn tập về đo lường


Đề bài1. a) Con vịt cân nặng mấy ki-lô-gam?b) Gói đường cân nặng mấy ki-lô-gam?c) Lan cân nặng mấy ki-lô-gam?2. Xem lịch rồi cho biết:a) Tháng 10 có bao nhiêu ngày? Có mấy ngày chủ nhật? Đó là các ngày nào?b)...