Ôn tập về văn bản thuyết minh


I. ÔN TẬP LÍ THUYẾTCâu 1:Văn bản thuyết minh là kiểu văn bản thông dụng trong mọi lĩnh vực đời sống nhằm cung cấp tri thức về đặc điểm tính chất, nguyên nhân … của các hiện tượng và sự...
Lời giải chi tiếtI. ÔN TẬP LÍ THUYẾTCâu 1. Văn bản thuyết minh có vai trò và tác dụng như thế nào trong đời sống?Trả lời:Văn bản thuyết minh là kiểu văn bản thông dụng trong mọi lĩnh vực đời sống...