Ông già và biển cả


Bố cục: gồm 2 phần- Phần 1 (từ Mặt trời đang mọc lên đến nước bắn tung trùm lên cả ông lão và con thuyền): Cuộc chiến của Xan-ti-a-gô.- Phần 2 (còn lại): Xan-ti-a-gô đưa con cá về bến.Câu 1:Hình...