Ông Giuôc-Đanh mặc lễ phục


1. Đọc hiểu văn bản. Câu 1:   Lớp kịch này được chia làm 2 cảnh:- Ông Giuốc-Đanh và phó may.- Ông Giuốc-Đanh và thợ phụ.   Cảnh trước trên sân khấu xuất hiện bốn nhân vật (ông Giuốc đanh và một gia...
Lời giải chi tiết1. Căn cứ vào các chỉ dẫn (những chữ được in nghiêng trong văn bản), cho biết lớp kịch gồm mấy cảnh. Xem xét số lượng nhân vật tham gia ở mỗi cảnh và các loại động tác,...
Kịch xảy ra tại Pari. Lão Juôcđanh nhờ bố mẹ có cửa hiệu buôn bán lớn cạnh cửa ô Xanh Inôxang mà trở nên giàu có. Khao khát muốn trở thành nhà quý tộc, lão kiếm hai tên hầu nhưng...
Mô-li-e được coi là nhà viết kịch có nhiều tác phẩm đạt đến mức cổ điển của thế giới. Vở kịch "Trưởng giả học làm sang" là một tác phẩm nổi tiếng của ông, trong đó trích đoạn "Ông Giuôc-đanh...