Ông lão đánh cá và con cá vàng


I. Đọc – hiểu văn bản: Câu 1:* Trong truyện, có 5 lần ông lão ra biển gọi cá vàng. Việc kể lại những lần ông lão ra biển gọi cá vàng là biện pháp lặp lại có chủ ý...
Lời giải chi tiếtI. TÓM TẮT TRUYỆN ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNGMột ông lão đánh cá nghèo ra biển. Lần thứ nhất kéo lưới chỉ thấy có bùn, lần thứ hai kéo lưới được cây rong, lần...
Bình giảng về nhân vật ông lão đánh cá trong tác phẩm Ông lão đánh cá và con cá vàngBài làmÔng lão đánh cá là một trong hai nhân vật chính của truyện, một nhân vật đối lập với nhân...
Đề bài: Kể sáng tạo truyện cổ tích Ông lão đánh cá và con cá vàng theo lời kể của ông lão đánh cá.Bài làmHai vợ chồng tôi làm nghề đánh cá. Chúng tôi ở trong một túp lều nát...
Lời giải chi tiếtII. KIẾN THỨC CƠ BẢN1. Trong truyện, có đến năm lần ông lão ra biển gọi cá vàng. Đây là một biện pháp lặp lại có chủ ý của truyện cổ tích. Năm lần ông ra với năm...