Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận


Đọc các đề bài sau và trả lời câu hỏi: Đề 1: Từ ý kiến dưới đây, em hãy suy nghĩ về việc "chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới"?"Cái mạnh của con người Việt Nam chúng ta là...