Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật


Câu 1:     Tính hình tượng của ngôn ngữ nghệ thuật thường được tạo ra bởi rất nhiều những phương tiện tu từ, nhưng phổ biến và hiệu quả nhất vẫn là các biện pháp như: ẩn dụ, hoán...
Lời giải chi tiếtI. NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT1. Ngôn ngữ nghệ thuậta. Ngôn ngữ nghệ thuật là ngồn ngữ chủ yếu dùng trong các tác phẩm văn chương, là ngôn ngữ gợi hình, gợi cảm, không chỉ có chức năng...