Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt


a) “Lời nói chẳng mất tiền muaLựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.”    Đây là một lời khuyên của nhân dân ta về cách thức nói năng. Lời nói tuy "chẳng mất tiền mua" nh­ưng không phải cứ...
Lời giải chi tiếtKIẾN THỨC CƠ BẢNI. KHÁI NIỆM NGÔN NGỮ SINH HOẠT   Ngôn ngữ sinh hoạt còn được gọi là khẩu ngữ, ngôn ngữ nói, lời nói miệng, ngôn ngữ hội thoại...   Từ đoạn văn hội thoại (mục 1....