Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (tiếp theo)


Câu 1. Tìm hiểu các đặc trưng của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt qua đoạn trích Nhật kí Đặng Thuỳ Trâm.a) Những từ ngữ, kiểu câu, kiểu diễn đạt thể hiện tính cụ thể của phong cách ngôn ngữ sinh...
Lời giải chi tiếtI. KIẾN THỨC CƠ BẢNNgôn ngữ sinh hoạt có 3 đặc trư­ng cơ bản:- Tính cụ thể: Cụ thể về hoàn cảnh, về con ngư­ời, về những cách thức nói năng, về từ ngữ, diễn đạt.- Tính...