Phương pháp tả người


I. Phương pháp viết một đoạn văn, bài văn tả người:Câu 1. Đọc các đoạn văn (trang 56 SGK Ngữ văn 7 tập 2)Câu 2. Trả lời câu hỏi sau:a.* Đoạn 1:- Tả Dượng Hương Thư chèo thuyền, vượt thác.- Những...
Lời giải chi tiếtI. PHƯƠNG PHÁP VIẾT MỘT ĐOẠN VĂN, BÀI VĂN TẢ NGƯỜI1. Đọc các đoạn văn tr. 59-61 SGK Ngữ văn 6 tập 2 và trả lời câu hỏi:a) Mỗi đoạn văn đó tả ai? Người đó có...