Phương pháp thuyết minh – Ngữ văn 8


I. TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP THUYẾT MINH1. Quan sát, học tập, tích lũy tri thức để làm bài văn thuyết minha. Sử dụng những tri thức về tự nhiên (Địa lí, Sinh học,…); Những tri thức về xã hội (Văn...
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN1. Tích luỹ tri thức để làm bài văn thuyết minha) Mục đích hàng đầu của văn bản thuyết minh là cung cấp tri thức cần thiết cho cuộc sống con người. Hãy đọc lại các...
Lời giải chi tiếtI. TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP THUYẾT MINH1. Quan sát, học tập, tích lũy tri thức đế làm bài văn thuyết minha. Đọc lại các bản thuyết minh vừa học và cho biết các văn bản ấy...