Quan sát biểu đồ (hình 26.1 SGK trang 113), hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta.


  Đề bàiQuan sát biểu đồ, hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta?Lời giải chi tiếtNhận xét:Nhìn chung cơ cấu công nghiệp theo ngành có sự thay đổi theo hướng tích cực phù hợp với chính sách phát triển của nhà nước...

  Đề bài

  Quan sát biểu đồ, hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta?

  Quan sát biểu đồ (hình 26.1 SGK trang 113), hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta.

  Lời giải chi tiết

  Nhận xét:

  Nhìn chung cơ cấu công nghiệp theo ngành có sự thay đổi theo hướng tích cực phù hợp với chính sách phát triển của nhà nước và tình hình khu vực, thế giới.

  – Công nghiệp chế biến chiếm tỉ trọng lớn nhất và có tiếp tục tăng lên từ 79,9% (năm 1996) lên 83,2% (năm 2005).

  – Công nghiệp khai thác có xu hướng giảm nhẹ từ 13,9% (1996) xuống 11,2% (năm 2005).

  – Công nghiệp sản xuất phân phối điện khí nước giảm từ 6,2% (năm 1996) xuống còn 5,6% (năm 2005).