Quan sát hình 25 và dựa vào kiến thức đã học, hãy giải thích tại sao kinh tế trang trại lại rất phát triển ở Đồng bằng sông Cửu Long?


  Đề bàiQuan sát hình 25 và dựa vào kiến thức đã học, hãy giải thích tại sao kinh tế trang trại lại rất phát triển ở đồng bằng sông Cửu Long?Lời giải chi tiếtVùng có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế trang trại:- Tự nhiên: có nhiều thuận...

  Đề bài

  Quan sát hình 25 và dựa vào kiến thức đã học, hãy giải thích tại sao kinh tế trang trại lại rất phát triển ở đồng bằng sông Cửu Long?

  Quan sát hình 25 và dựa vào kiến thức đã học, hãy giải thích tại sao kinh tế trang trại lại rất phát triển ở Đồng bằng sông Cửu Long?

  Lời giải chi tiết

  Vùng có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế trang trại:

  – Tự nhiên: có nhiều thuận lợi về địa hình đồng bằng rộng lớn, khí hậu nhiệt đới, ít thiên tai, ba mặt giáp với vùng biển rộng lớn, sông ngòi kênh rạch chằng chịt.

  – Kinh tế – xã hội:

  + Có nhiều ngành phát triển như chăn nuôi gia súc nhỏ, gia cầm, nuôi trồng thủy sản.

  + Chính sách của nhà nước trong việc ưu tiên phát triển kinh tế trang trại.

  + Gần thị trường tiêu thụ rộng lớn (Đông Nam Bộ).

  + Dân cư lao động dồi dào, có nhiều kinh nghiệm.

  + Các cơ sở chế biến đã và đang phát triển.

  – Mặt khác kinh tế trang trại mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu lợi nhuận, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa, góp phần giải quyết việc làm…nên được chú trọng phát triển. 

  Bài tập cùng chuyên mục