Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả


I. Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả:Câu 2. Trả lời câu hỏi:a. Mỗi đoạn văn trên giúp em hình dung được những đặc điểm nổi bật của sự vật và phong cảnh được...
Lời giải chi tiếtI. QUAN SÁT, TƯỞNG TƯỢNG, SO SÁNH VÀ NHẬN XÉT TRONG VĂN MIÊU TẢ1. Hãy đọc các đoạn văn dưới đây:Đoạn 1:a) Cái chàng Dế Choắt, người gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện...