Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong văn nghị luận


I. VIẾT PHẦN MỞ BÀICâu 1:Đề bài: Phân tích giá trị nghệ thuật của tình huống truyện trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân.Nhận xét các mở bài qua 3 ngữ liệu đã cho trong SGK:- Ngữ liệu (1):...