Review 1 trang 36 SGK Tiếng Anh 8 mới


1. Listen and repeat the following words and phrases. (Nghe và lặp lại những từ và cụm từ sau.)Click tại đây để nghe:spaceship toothbrushEnglish practice blow presencecolourful clothing risky bloom Brau people stamp collecting Tạm dịch:phi thuyềnbàn chảithực hành tiếng Anhthổithể hiệnvải đầy màu sắcrủi ronởngười Brâusưu tầm tem2. Listen to the...
1. Read the following letter from Kim to her pen friend, Jon. (Đọc lá thư sau từ Kim gửi cho bạn qua thư của cô ấy, là Jon.)a. Tick (✓) true (T) or false (F). (Đánh dấu chọn đúng (T) hay sai...