Rừng xà nu


Bố cục: gồm 3 phần- Đoạn đầu: Hình ảnh rừng xà nu- Phần chữ nhỏ: Câu chuyện Tnú sau ba năm đi lực lượng về thăm làng.- Còn lại: Câu chuyện về cuộc đời bi tráng của Tnú và câu...