Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, cách mạng ở hai miền Bắc – Nam có thuận lợi và khó khăn gì?


  Đề bàiSau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, cách mạng ở hai miền Bắc - Nam có thuận lợi và khó khăn gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 199, 200 để trả lời. Lời giải chi tiết1. Thuận lợi:- Miền...

  Đề bài

  Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, cách mạng ở hai miền Bắc – Nam có thuận lợi và khó khăn gì?

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtSau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, cách mạng ở hai miền Bắc - Nam có thuận lợi và khó khăn gì?

  Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 199, 200 để trả lời. 

  Lời giải chi tiết

  1. Thuận lợi:

  – Miền Bắc: Trải qua hơn hai mươi năm (1954 – 1975) tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, miền Bắc đã xây dựng được cơ sở vật chất – kĩ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội.

  Miền Nam: hoàn toàn giải phóng, chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính quyền Sài Gòn bị sụp đổ.

  2. Khó khăn:

  Miền Bắc: chịu hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mĩ.

  Miền Nam:

  + Di hại của xã hội cũ vẫn tồn tại.

  + Số người mù chữ chiếm tỷ lệ lớn trong dân cư.

  + Kinh tế miền Nam phát triển theo hướng tư bản, song về cơ bản mang tính chất kinh tế nông nghiệp, sản xuất nhỏ và phân tán, phát triển không cân đối, lệ thuộc viện trợ từ nước ngoài.