SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT – BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI TRANG 94


Cho biết những điểm giống nhau và khác nhau giữa các hình thức sinh sản vô tính ở động vật.Lời giải:* Điểm giống nhau:Từ một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới có bộ nhiễm sắc thể...
Quá trình sinh sản hữu tính ở động vật gồm những giai đoạn nào?Lời giải.Sinh sản hữu tính ở hầu hết các loài động vật là một quá trình bao gồm 3* giai đoạn nối tiếp nhau, đó là:- Giai...
Phân biệt động vật đơn tính với động vật lưỡng tính. Nêu những ưu điểm của động vật lưỡng tính.Lời giải - Động vật đơn tính là động vật trên mỗi cá thể chỉ có cơ quan sinh dục đực hoặc...
Nêu những ưu điểm của thụ tinh trong so với thụ tinh ngoài.Lời giải.Ưu điểm của thụ tinh trong so với thụ tinh ngoài:- Thụ tinh ngoài có hiệu quả thụ tinh thấp do tinh trùng phải bơi trong nước...
Nêu ưu điểm và nhược điểm của hình thức đẻ trứng.Lời giải:- Ưu điểm của hình thức đẻ trứng:+ Động vật không phải mang thai nên không gặp khó khăn khi di chuyển như động vật đẻ con mang thai.+...
Nêu ưu điểm và nhược điểm của hình thức đẻ con.Lời giải - Ưu điểm của hình thức đẻ con:+ Ớ động vật có vú, chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ qua nhau thai để nuôi thai rất phong phú,...
Nêu ưu điểm và nhược điểm của sinh sản hữu tính.Lời giải.-Ưu điểm của sinh sản hữu tính: Tạo ra các cá thể mới rất đa dạng về các đặc điểm di truyền, vì vậy động vật có thể thích...
Trong quá trình tiến hoá, động vật chuyển từ dưới nước lên sống trên cạn sẽ gặp những trở ngại gì liên quan đến sinh sản? Những trở ngại đó đã được khắc phục như thế nào?Lời giải:- Những trở...
Nêu chiều hướng tiến hoá trong sinh sản hữu tính ở động vậtLời giải.Chiều hướng tiến hoá trong sinh sản hữu tính ở động vật:- Về cơ quan sinh sản:+ Từ chưa có sự phân hoá giới tính đến có...
Có thể điều hoà sinh sản ở động vật bằng những cơ chế nào?Lời giải.Quá trình sinh sản ở động vật diễn ra bình thường nhờ động vật có cơ chế điều hoà sinh sản. Cơ chế điều hoà sinh...
Cho biết tên các hoocmôn ảnh hưởng lên quá trình phát triển, chín, rụng trứng và tác động của chúng đến quá trình trên.Lời giải.- Các hoocmôn tham gia điều hoà sản sinh trứng là hoocmôn FSH và LH của...
Hằng ngày, phụ nữ uống viên thuốc tránh thai (chứa prôgestêron hoặc prôgestêron + ơstrôgen tổng hợp) có thể tránh thai. Tại sao?Lời giải.Uống viên thuốc tránh thai hằng ngày làm cho nồng độ các hoocmôn này trong máu cao...
Con người có thể điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch bằng những biện pháp như thế nào?Lời giải:Con người có thể điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế...
Giả sử 1 cơ thể amip hoàn tất quá trình phân đôi mất 3 ngày. Hãy xác định số cá thể tạo thành sau 18 ngày từ \(10^3\) cá thể ban đầu?Lời giải.Từ 1 cơ thể sau 1 lần phân...
Trong một lần thúc đẻ cho cá trắm cỏ có khối lượng trung bình, người ta thu được 8000 hợp tử, về sau nở thành 8000 cá con. Biết rằng hiệu suất thụ tinh của trứng là 50%, của tinh...