SINH SẢN Ở THỰC VẬT – BÀI TẬP TỰ GIẢI TRANG 91


Nêu những lợi ích của các phương pháp nhân giống vô tính.Lời giải:- Giữ nguyên được tính trạng mong muốn.- Rút ngắn thời gian sinh trưởng sớm thu hoạch- Nhân nhanh giống- Sản xuất các giống cây trồng sạch bệnh-...
Tại sao ở cây ăn quả lâu năm người ta thường trồng cây bằng cành chiết? Lời giải:Trồng cây ăn quả lâu năm bằng chiết cành có thể rút ngắn thời gian sinh trưởng, sớm thu hoạch và biết trước được...
Sinh sản là gì? Thế nào là sinh sản vô tính? Vì sao cá thể con trong sinh sản vô tính giống hệt cá thể mẹ?Lời giải: -Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới đảm bảo sự...
Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật.Lời giải:Có hai hình thức sinh sản vô tính ở thực vật là:- Sinh sản bằng bào tử+ là hình thức sinh sản mà từ bào tử(n) trải qua các...
Sơ đồ sau đây mô tả chu kì phát triển ở thực vật có hoa.a) Hãy điền giai đoạn thích hợp (thụ tinh/thụ phấn) vào vị trí số 1 và số 2b) Cho các từ: noãn cầu, túi phôi, hạt...
Nêu những biến đổi chủ yếu khi quả chín. Trong  thực tế đã có những ứng dụng nào iàm cho quả chín nhanh hay chậm?Lời giải: -Qúa trình chín của quả bao gồm những biến đổi về mặt sinh lý, sinh...
Hãy chú thích vào các mục được đánh số từ 1 đến 12 trên sơ đồ sau đây và cho biết sơ đồ trên nói lên quá trình nào? Hãy trình bày quá trình đó.Lời giải:-Sơ đồ trên nói lên...