SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT – BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI TRANG 79


Tại sao thiếu iôt trong thức ăn và nước uống, động vật non và trẻ em chậm hoặc ngừng lớn, chịu lạnh kém, não ít nếp nhăn, trí tuệ thấp?Lời giải:Iôt là một trong hai thành phần cấu tạo nên...
Trời rét ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật hằng nhiệt và động vật biến nhiệt như thế nào?Lời giải:- Đối với động vật biến nhiệt, nhiệt độ xuống thấp (trời rét) làm thân nhiệt của...
Tại sao cho trẻ nhỏ tắm nắng vào sáng sớm hoặc chiều tối (khi ánh sáng yếu) sẽ có lợi cho sinh trưởng và phát triển?Lời giải:- Tắm nắng cho trẻ khi ánh sáng yếu (giàu tia tử ngoại) giúp...
Dưới đây là sơ đồ các kiểu phát triển ở người, ếch và châu chấu. Em hãy chú thích về các kiểu phát triển cho mỗi sơ đồ và phân biệt phát triển qua biến thái và không qua biến...