SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT – BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRANG 83


Chọn phương án đúng hoặc đúng nhất trong mỗi câu sau.1. Biến thái là sự thay đổiA. đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí trong quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật.B. về hình...
3. Ở động vật, phát triển qua biến thái không hoàn toàn có đặc điểm làA. có hoặc không qua lột xác.B. con non giống hoàn toàn con trưởng thành,C. không qua lột xác.D. con non khác hoàn toàn con...
9. Hiện tượng không thuộc biến thái là:A. rắn lột bỏ daB. châu chấu trưởng thành có kích thước lớn hơn châu chấu còn non.C. nòng nọc có đuôi còn ếch thì không.D. bọ ngựa trưởng thành khác bọ ngựa...
15. Ở sâu bướm, tác dụng của juvenin làA. ức chế sâu biến thành nhộng và bướmB. kích thích tuyến trước ngực tiết ra ecđixơn.C.  kích thích sâu biến thành nhộng và bướm.D.  ức chế tuyến trước ngực tiết ra...